Dokument informacyjny RODO

 

Szanowni Państwo,

 

dziękujemy za wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.
Aby spełnić ciążący na nas obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO, chcielibyśmy abyś wiedział, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Finanse dla Ciebie Michał Cłapa z siedzibą w Łodzi (ul. ul. Rewolucji 1905 roku, nr 82, lok. C30, 90-223, Łódź), zwanym dalej „Firmą”,

 

Osobą, która odpowie na Twoje pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Firmie jest Michał Cłapa. Możesz się z nim/nią skontaktować pod adresem mailowym info@mckredyt.pl, pod numerem telefonu 793118097 lub spotkać się z nim/nim osobiście w siedzibie Firmy.

 

Udostępnione nam w formularzu dane osobowe będziemy przetwarzać w celu
skontaktowania się z Tobą i udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, w sprawie potencjalnego zawarcia z nami umowy o świadczenie usługi pośrednictwa kredytowego (dalej zwanej „Umową”) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Pozyskane dane przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś się z nami w celu jej zawarcia.

 

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Firmy, a także administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
skontaktowania się z Tobą i przedstawienia naszych usług.
W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.